Tante Ju

6842-5                     6842-4                  6878-5               6878-4              6872-5           

junkers_6874-2 3

     6874-2      

tante ju uhren 1

     6818-1                            6860-1                          6848-1                          6848M-1                         6890-1

  6890M-1                            6818-2                          6848-2                          6890-2

tante ju uhren 3

   6890M-2

 

 

Die aktuellen Modelle der Junkers Uhren Serie „Tante Ju“ jetzt online im offizielen Junkers Shop ansehen.*